Nie mogę dołączyć pliku z klasą do obsługi bazy danych.

Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: jacht in /home/ankoraya/www/jachty.php on line 9